Container-service

En af vores kernekompetencer!

De ønskede containere til bortskaffelse af affald leverer vi lige til døren, eller hvor du end måtte ønske det - hurtigt, sikkert og til en attraktiv pris.

Bortskaffelse

Bortskaffelse uden problemer.

Kompetent lokal servicepartner, når det gælder bortskaffelse af affald. Vi udvikler koncepter til optimering af dine behov for bortskaffelse af affald og realiserer dem for dig. Genvindingsmaterialet lander således dér, hvor det skal: Nemlig på genbrugspladsen!

Opkøb af genvindingsmateriale

Effektiv behandling af genvindingsmateriale er med til at skåne jordens råstofressourcer.

Sammenlægning af tilførslen af genvindingsmaterialet, optimeret transport og rentabel markedsføring af genindvundne materialer fuldender genvindingsprocessen.

Salg & Levering

Vores genbrugspladser er samtidig moderne indkøbscentre, hvor der fås løst læsset materialer (alle kornstørrelser) også grus, sand, jord og substrater ab fabrik. Vi leverer også gratis til byggepladser.

Vores produktsortiment og vores service er tilpasset vores kunders ønsker og behov. På den måde lever vi op til kravene om kvalitet, produktivitet, fleksibilitet og miljøvenlighed.

Nedrivning

Fabrikshaller, boliger, siloer eller bygninger: Vores virksomhed har i mange år haft et godt renommé i hele Nordtyskland, når det gælder nedrivning.

Vores medarbejdere har gennemgående mere end 20 års erfaring og en solid uddannelse. Vi råder både over de mest moderne nedbrydningsteknikker og en passende vognpark til transport af nedrivningsmaterialet. Vi har den rigtige løsning til en hvilken som helst nedrivningsopgave.

Kabelgenvinding

Idag er der næsten intet, der kan fungere uden kabler.

I alle virksomheder og husholdninger findes flere kilometer kabler. Vi opkøber brugte kabler og genvinder dem. Kablerne neddeles i en flertrinet genvindingsproces, og disse værdifulde råstoffer tilføres således kredsløbet igen.

Sigtning & Finddeling

Sigtning & finddeling i hele Nordtyskland

Med vores store mobile maskiner kan vi også udføre de ønskede arbejder hos dig hurtigt, effektivt og billigt.

Vi findeler næsten hvad som helst med vores flishuggere, f.eks.: grønt affald, træ, hestegødning og meget mere. Med findelingsanlæggene fremstilles den ønskede kornstørrelse, f.eks.: kompost, muldjord, grus, træflis, havgræs, slagge og meget mere.

Deponier

Virksomhedsgruppen Gollan har to deponier i deponiklasse I i Østholsten.

Den ene genvindingsvirksomhed ligger i Süsel og den anden genvindingsvirksomhed i Johannistal.

Behandling af slagger & aske

Slagger og aske er rester fra forbrændingsprocesser - enten fra kraftværker (kul- og brunkulkraftværker) eller f.eks. fra højovne eller affaldsforbrændingsanlæg. Ud fra et miljøbeskyttelsesperspektiv er slagger, der stammer fra affaldsforbrændingsanlæg, og som bearbejdes og renses af Gollan, særligt vigtige.

Vej-, gade- & fortovsrengøring

Hele året rundt udfører vi gade- og fortovsrengøring i hele Nordtyskland. De respektive lokale vedtægter og vores kunders individuelle behov er udgangspunktet, når opgaverne skal udføres. Vi bruger store fejemaskiner og sugefejemaskiner.

Certifikater

I henhold til den tyske lovgivning om styring af genvinding og affald (Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz) er vores virksomheder certificeret til affaldshåndtering.

Virksomheder, der er certificeret til affaldshåndtering, skal dokumentere at have særlig faglig viden, maskiner, udstyr og driftssikkerhed. Certificerede virksomheder tilses jævnligt af fagligt tekniske eksperter fra industrien.